Warning: _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Cache.php on line 309 Warning: /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/persistent/ is not writable in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 336 Warning: /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/models/ is not writable in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 336
Warning (512): /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/ is not writable [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 336]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_i18n' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_i18n' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Product
Thép ray P

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

Mác thép: Q235, SS400, CT3, 45Mn, 71Mn

Quy cách một số sản phẩm tiêu biểu:( )

TT Chủng loại Cao Đế Nấm Thân Dài cây Trọng lượng/m
1 P11 - Q235 80,5 66 32 7 6,0 - 10,0 11,20
2 P15 - Q235 91 76 37 7 6,0 - 10,0 14,72
3 P18- Q235 90 80 40 10 7,0 - 12,0 18,06
4 P24 - Q235 107 92 51 10,9 7,0 - 12,0 24,46
5 P30 - Q235 107,95 107,95 60,33 12 12,5 - 25,0 30,10
6 P38 - 45Mn 134 114 68 12,3 12,5 - 25,0 38,73
7 P43 - 45Mn 140 114 70 13 12,5 - 25,0 44,65
8 P50 - 45Mn 152 132 70 14,5 12,5 - 25,0 51,51
9 P60 - 45Mn 176 150 73 15,5 12,5 - 25,0 60,64
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_supports' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_supports' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]

Số điện thoại bán hàng

Ms Thắm : 0915351269

Mr Quyết : 0983130577

Ms Trang : 0978393891

Mrs Lanh : 0936100377

Bán hàng trực tuyến

Email nhận thông tin mua hàng

bansatthep@gmail.com

thepcacloai@gmail.com

huyentrang8591@gmail.com

vuhoanggia09@gmail.com

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]