Warning: _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Cache.php on line 309 Warning: /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/persistent/ is not writable in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 336 Warning: /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/models/ is not writable in /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 336
Warning (512): /home/admin/domains/vuhoanggia.com/public_html/app/tmp/cache/ is not writable [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 336]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_admin_vhg_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Công ty cổ phần thương mại Vũ Hoàng Gia


Giới thiệu về công ty

                                  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG GIA  
                                  Tên tiếng Anh: VU HOANG GIA TRADING JOINT STOOK COMPANY
                                  Năm thành lập: 2009
                                  Loại hình công ty: Công ty cổ phần
                                  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
                                  +  Lần đầu: 03/8/2009
                                  +  Thay đổi lần 1: 22/7/2011
                                  Vốn điều lệ: 9.900.000.000 Chín tỷ, chín trăm triệu đồng
                                  Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh sắt thép; Sản xuất các cấu kiện thép, nhà
                                  thép tiền chế, lốc ống, cắt bản mã...
                                  Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Kiên Quyết
                                  Địa chỉ: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
                                  VPGD: Km1, QL3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
                                  Điện thoại: 043 698 3614 - Fax 043 698 0333
                                  Tài khoản: 1511 0000 109 776, tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Đô
                                  Website: www.vuhoanggia.com - Email: thepcacloai@gmail.com

                                  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG: 
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]